Pobyt w hospicjum, jak również opieka hospicyjna to dla wielu nieuleczalnie chorych pacjentów oraz ich bliskich bardzo trudna kwestia, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i praktycznym. Często kojarzona jedynie z oczekiwaniem na „nieuchronny koniec”. Tymczasem opieka hospicyjna, określana też przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) mianem opieki paliatywnej, to kompleksowa opieka nad pacjentami, których dotknęły nieuleczalne, postępujące i nie poddające się leczeniu choroby. W pewnych przypadkach dopuszczalna jest opieka hospicyjna w warunkach domowych. Kiedy i kto może skorzystać z domowego hospicjum? Odpowiadamy w poniższych akapitach.

Kiedy potrzebne hospicjum domowe?

Hospicjum domowe jest jedną z najefektywniejszych form opieki nad osobami przewlekle chorymi na nieuleczalne choroby. Osoba chora pozostaje w zaciszu własnego domu pod opieką rodziny. Wiąże się to z poczuciem wyższego komfortu niż w przypadku pobytu w hospicjum stacjonarnym. Hospicjum w warunkach domowych to rozwiązanie odpowiednie dla osób, którym najbliżsi są w stanie zagwarantować codzienną opiekę, a objawy choroby można opanować w miejscu zamieszkania chorego. Domowa opieka hospicyjna jest zapewniana zwykle w przypadku, kiedy szacowany czas życia pacjenta nie przekracza 6 miesięcy. Decyzja o przydziale jest zawsze podejmowana indywidualnie.

Czy do hospicjum domowego potrzebne jest skierowanie?

Jak odbywa się procedura skierowania do domowego hospicjum? Jakie dokumenty są niezbędne, aby zakwalifikować się do hospicjum także w warunkach domowych? Jeśli to uzasadnione, osoba nieuleczalnie chora może otrzymać skierowanie od onkologa lub lekarza rodzinnego bez względu na formę opieki hospicyjnej. Jest ona realizowana tylko i wyłącznie na podstawie skierowania. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez osobę chorą dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z dokumentacją medyczną. Ważne jest także oświadczenie o zgodzie na pobyt pod opieką hospicjum. Podpis powinna złożyć osoba chora, a w przypadku gdy jest do tego niezdolna, jej opiekun prawny. Dokumenty potrzebne do objęcia opieką hospicyjną należy złożyć w najbliższym hospicjum, gdzie o przyjęciu decyduje lekarz hospicyjny. 

Ile się czeka na hospicjum domowe?

O ile na miejsce w hospicjum stacjonarnym chorzy mogą czekać nawet kilka miesięcy, to czas oczekiwania na przyjęcie do hospicjum domowego nie przekracza kilku dni. Zwykle decyzja o przyznaniu domowej opieki hospicyjnej zapada po 2-3 dniach od wpłynięcia do placówki stosownych dokumentów. Zdarza się, że lekarz przybywa z wizytą domową jeszcze tego samego dnia. Standardowo każda wizyta jest wcześniej uzgadniana z pacjentem bądź najbliższymi osobami, pełniącymi nad nim opiekę w domu. Należy jednak pamiętać, że od strony formalnej, czas oczekiwania na hospicjum domowe może różnić się w zależności od wybranych placówek i dostępności personelu medycznego. 

Co się należy w hospicjum domowym?

W ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia osoby chore mogą we własnym domu korzystać ze świadczeń udzielanych przez personel medyczny. Poza regularnymi wizytami lekarzy oraz pielęgniarek, przewidziana jest rehabilitacja oraz opieka psychologiczna dla pacjenta i jego najbliższych. Zgodnie z programem NFZ, w zależności od potrzeb chorego, wizyty pielęgniarek odbywają się przynajmniej 2 razy w tygodniu. Natomiast lekarz stawia się w domu pacjenta nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Należy podkreślić, że chory ma zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej całodobowo. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia bezpłatne wypożyczenie niezbędnych dla pacjenta urządzeń i sprzętu. Refundacja wyrobów medycznych polega na wystawieniu przez lekarza zlecenia na sprzęt specjalistyczny, który następnie trafia do domu pacjenta na zasadzie wypożyczenia. Tym samym, pacjenci otrzymują dostęp do najpotrzebniejszych urządzeń, takich jak: koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, inhalatory, kule, balkoniki, glukometry oraz inne akcesoria pomocne podczas opieki nad chorymi.