• Zasady Refundacji NFZ

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta tel. 570 574 744.

Krok pierwszy - zlecenie od lekarza


Gdy lekarz zdiagnozuje u pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wówczas na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko pacjenta "zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym". W zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Zgodnie z przepisami tylko określony specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy. 

Krok drugi - potwierdzenie zlecenia


Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania - zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony jest czasowo zameldowany. Może zdarzyć się również konieczność natychmiastowego zaopatrzenia pacjenta w sprzęt ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego pacjent jest zameldowany. Należy pamiętać, że przy potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. 

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego nie trzeba każdorazowo potwierdzać zlecenia w NFZ przed jego realizacją. Przy cyklicznym zaopatrzeniu wydawana jest choremu tzw. Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego - ważna 12 miesięcy kalendarzowych. Dzięki takiej karcie nie trzeba co miesiąc potwierdzać zlecenia w punktach oddziału wojewódzkiego NFZ. Karta wydawana jest w punktach NFZ, gdzie odbywa się rejestracja zleceń. 

Czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację zlecenia


Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prowadzone są na bieżąco. W przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, odział Funduszu tworzy listę pacjentów oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje pacjentów w kolejności zgłoszenia. 

Krok trzeci - zakup przedmiotu


Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, ortezy czy materace przeciwodleżynowe ważne są przez 90 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. W tym czasie ubezpieczony musi potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ i oddać do realizacji. W przypadku wprowadzenia zlecenia do kolejki okres ważności zlecenia wydłużony zostaje o czas oczekiwania w kolejce. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu. Takie zlecenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza. 
Pamiętajmy jednak, że pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie (PDF Document pobierz wzór upoważnienia). 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu środków pomocniczych, które wydawane są co miesiąc. Jeśli pacjent nie może ich sam odebrać, wówczas może to uczynić w jego imieniu każda inna osoba bez konieczności posiadania upoważnienia. 

Zasady refundacji


NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Państwa przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Zatem wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.