Leczenie bezdechu sennego podlega refundacji NFZ-u (uwaga: w styczniu 2023 roku weszły w życie nowe zasady dofinansowywania produktów medycznych). Oznacza to, że osoby ubezpieczone w ZUS-ie skorzystają z dopłat przy zakupie sprzętu specjalistycznego. Oczywiście jeśli będą posiadać właściwe zlecenie od lekarza. 

Według nowego rozporządzenia, refundacja sprzętu do terapii bezdechu sennego obejmuje zakup całego aparatu do leczenia bezdechu sennego (często w zestawie z maską) lub samych masek do bezdechu sennego! 

Dofinansowywanie aparatu do leczenia bezdechu sennego można uzyskać raz na 5 lat

Refundacja tego sprzętu ma limity w wysokości 1890zł (dorośli) lub 2100zł (dzieci przed 18 rokiem życia). 90% kosztów pokrywa NFZ, a 10% kwoty musi zapłacić pełnoletni pacjent. 100% dofinansowania dotyczy dzieci przed 18 rokiem życia. Zobacz refundowane modele aparatów do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu metodą CPAP

Sposoby refundacji masek do leczenia bezdechu sennego są następujące

Dofinansowanie przyznawane jest raz na 6 miesięcy w wysokości 180zł lub 200zł. Podobnie jak w przypadku aparatów PAP, 90% kosztów pokrywa NFZ a 10% pacjent, inaczej jest u dzieci do 18 roku życia, którym przysługuje 100% dofinansowania. Gdy cena wybranej maski przekracza wysokość powyższego limitu, należy dopłacić jedynie różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. Dla podstawowych modeli masek wiąże się to zatem z wydatkiem od 20zł. Sprawdź maski do bezdechu sennego.

Warto zaznaczyć, że kupując aparat w zestawie, otrzymujemy maskę nosową, jednak jeśli chcemy zamienić ją na inną, będzie trzeba dopłacić różnicę ceny z uwzględnieniem nowej maski. Uwaga! Istnieją trzy rodzaje masek do bezdechu sennego (maski nosowe, twarzowe i podnosowe). 

A co jeśli – mimo refundacji – ktoś nie może pokryć pozostałych kosztów zakupu urządzenia? Czy są jakieś inne sposoby na refundację masek do bezdechu sennego czy całego sprzętu?

Takie osoby mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jak również pomocy społecznej.

O większe dofinansowanie mogą się starać inwalidzi oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Warunkiem jest jednak udokumentowanie niskich dochodów pacjenta. 

Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON na aparat do bezdechu?

Refundację można uzyskać poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (właściwych dla miejsca zamieszkania pacjenta).

Jak otrzymać dofinansowanie na aparat lub maski do bezdechu sennego?

Przede wszystkim trzeba się udać do lekarza, żeby ten mógł wystawić odpowiednie zlecenie. To zlecenie musi trafić do sklepu medycznego, w którym dokonamy zakupu (po uzupełnieniu wniosku).

Co jeśli PFRON wyczerpie środki przeznaczone w danym roku na refundację wyrobów medycznych i środków pomocniczych? Wtedy koszty pacjent będzie musiał pokryć samodzielnie (z dofinansowaniem od NFZ oczywiście). Można jednak zarezerwować w PFRON środki z przyszłorocznych funduszy.