Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą skorzystać z prawa do refundacji wyrobów medycznych. Dzięki temu możliwy jest zakup artykułów rehabilitacyjnych czy środków pomocniczych za ułamek ceny lub nabycie ich całkowicie bezpłatnie. Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z dofinansowania? Jakie artykuły medyczne podlegają refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższych akapitach.

Jakie produkty medyczne są objęte refundacją z NFZ?

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać refundację wyrobów medycznych. W tym przypadku całkowity lub częściowy koszt produktów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Do artykułów refundowanych można zaliczyć zarówno sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, jak i środki higienicznie oraz jednorazowe akcesoria umożliwiające kompleksową opiekę nad pacjentem. Pierwsza grupa obejmuje między innymi materace przeciwodleżynowe protezy kończyn, ortezy, balkoniki i chodziki, wózki inwalidzkie oraz poduszki. Częściowej refundacji podlegają również aparaty CPAP, pod warunkiem, że u pacjenta zostanie zdiagnozowany obturacyjny bezdech senny. Do drugiej grupy produktów zalicza się między innymi pieluchomajtki, worki stomijne, cewniki do odsysania, cewniki urologiczne, rurki tracheostomijne czy worki do moczu. Warto pamiętać o tym, że w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie obowiązuje limit produktów medycznych. O ilości artykułów przysługujących pacjentowi na dany okres decyduje lekarz wystawiający zlecenie na ich zakup. Pełny wykaz wyrobów medycznych podlegających refundacji wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r.

Refundowane wyroby medyczne – jak uzyskać i zrealizować zlecenie na zakup produktów?

Zlecenie na zakup refundowanych produktów medycznych wystawia lekarz na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pacjenta. W zależności od rodzaju artykułów, może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista. W przypadku kontynuacji, zlecenie na wyroby medyczne może wystawić również pielęgniarka lub położna. Dokument wymaga też potwierdzenia. Od 1 stycznia 2020 roku może tego dokonać lekarz lub inna uprawniona do tego osoba, a także dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprzęt rehabilitacyjny oraz wyroby medyczne można następnie kupić w dowolnym sklepie medycznym lub aptece na terenie całego kraju. Warunkiem jest jedynie, aby placówka dysponowała umową z NFZ. Istnieje przy tym możliwość realizacji zlecenia w częściach. Pamiętaj jednak, że decydując się na takie rozwiązanie, będziesz zobowiązany zrealizować każdą jego część w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.