Co to jest koflator?

Koflator spotkamy także pod nazwę asystor kaszlu (z ang. „cough assist”). Zadaniem urządzenia jest stymulacja i wspomaganie naturalnego odruchu kaszlu. Koflatory zalecane są pacjentom cierpiącym na nieefektywny odruch kaszlowy i borykającym się z osłabionymi mięśniami oddechowymi. Zatem koflator w nieinwazyjny sposób pomaga oczyścić oskrzela z wydzielin. Zapobiegając ich nadmiernemu nagromadzeniu, redukuje ryzyko zaostrzenia chorób płuc. 

Zasada działania asystora kaszlu

Wysokiej jakości koflatory od sprawdzonych producentów pomagają pacjentom skutecznie odrywać i usuwać wydzielinę. Procesy te odbywają się poprzez wytwarzanie wibracji oscylacyjnych o wysokiej częstotliwości. W tym samym czasie następuje stopniowe wywieranie dodatniego ciśnienia na drogi oddechowe. Następnie dochodzi do szybkiego przejścia do podciśnienia. Wibracje oscylacyjne są pomocne w odrywaniu i przemieszczaniu wydzielin. Natomiast szybka zmiana ciśnienia wpływa na dużą szybkość przepływu wydechowego z płuc. To z kolei sprzyja usuwaniu wydzielin. Zatem praca koflatora opiera się na następujących po sobie cyklach. Najprościej ujmując, po bezpośrednim nadmuchaniu powietrza do płuc, ich objętość zwiększa się, a zalegająca na wewnętrznych ścianach flegma odrywa się. W dalszej kolejności asystor gwałtownie zasysa wcześniej wprowadzone powietrze, wyprowadzając flegmę z organizmu.

Prawidłowa obsługa koflatora

Należy pamiętać, że tylko prawidłowe ustawienie koflatora przyniesie pożądany efekt i zapewni bezpieczne działanie urządzenia. Przed przystąpieniem do pracy asystor kaszlu powinien zostać ustawiony z uwzględnieniem budowy anatomicznej pacjenta. W przypadku dzieci praca koflatora rozpoczyna się od niskich wartości ciśnienia, aby stopniowo przejść do wyższych. U dorosłych pacjentów należy ustawić znacznie większe ciśnienie wydechowe i wdechowe. Z uwagi na rozmaitą długość wdechu i wydechu, ustawienia czasu koflatora powinny być zawsze zoptymalizowane pod tym kątem. U dzieci czas nie będzie przekraczać 1 sekundy, natomiast u dorosłych będzie oscylować między 1,2 a 1,4 sekundy.

Asystor kaszlu – szereg zalet

Pomimo tego, że asystory kaszlu należą do grupy zaawansowanych urządzeń medycznych, nie sprawiają żadnych problemów w obsłudze. Intuicyjne oprogramowanie, niskie koszty eksploatacyjne czy uniwersalne zasilanie to tylko niektóre z zalet koflatorów. Przede wszystkim asystory kaszlu poprawiają komfort życia pacjentów ze zbyt słabym odruchem kaszlowy bądź jego brakiem. Prawidłowe korzystanie z urządzeń nie powoduje zagrożenia dla układu oddechowego. Koflatory mogą być stosowane za pośrednictwem maseczki na usta lub poprzez tracheotomię. Przed sięgnięciem po koflator należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Korzystanie z urządzenia może odbywać się wyłącznie pod jego nadzorem.